Monitorování datových uložišť – EMC ViPR SRM

ViPR SRM

Vizualizace

ViPR SRM byl vytvořen s cílem spravovat komplexní, rozvíjející se fyzická i vysoce virtualizovaná prostředí datových úložišť. ViPR SRM poskytuje detailní vztahové a topologické pohledy na úrovni end-to-end: od aplikace, přes fyzického nebo virtuálního hosta, až k jednotlivým LUN. Nástroj poskytuje performance trendy přes celou datovou cestu, dokáže identifikovat hosty soupeřící o zdroje, umožňuje porozumět vlivu vašich úložišť na běh aplikace. Poskytuje data potřebná k následné optimalizaci kapacity a typů úložišť.

Analýza

ViPR SRM napomáhá analyzovat konfigurace a růst kapacity. Uživatelské dashboardy a reporty, splňující požadavky široké škály uživatelů a rolí, umožňují rychle lokalizovat problémy sjednaných SLA. Lze také trasovat spotřebu blokové a souborové kapacity napříč vašimi datovými centry – vestavěné pohledy poskytují informace o tom, kdo využívá kapacitu, jak hodně, a do kdy bude potřeba zajistit další kapacitu.

Optimalizace

Každý chce získat ze své investice do úložišť maximum. Tomu napomáhají optimalizační schopnosti ViPR SRM. Z historických dat o zátěži a odezvách lze určit, zdali jste vybrali správný tier.
Systém poskytuje možnost přehledu o využití kapacit podle úrovně služby, až po rozúčtování nákladů na úložiště podle aplikací – např. podle útvarů a pracovišť. Analyzuje rovněž vztah mezi primárními a replikovanými úložišti, takže poskytuje přehled o celkovém využití úložišť danou aplikací. Detailní kapacitní reporting zlepšuje plánování a nákupní procesy a v důsledku může snižovat náklady na pořízení potřebné kapacity. Tyto informace pak umožní optimalizovat prostředí datových úložišť a zkrátit dobu návratnosti investice do nich.

ViPR SRM

ViPR SRM

V čem je ViPR SRM unikátní?
  • Data nezávislá na reportu. Mnohé management nástroje při změně nebo modifikaci reportu musí začít měřit znovu, protože data byla v historii sbírána v kontextu původního reportu. ViPR SRM umožňuje využít historických dat i pro modifikovaný nebo nový report.
  • Analýza trendů i do budoucna. Systém umožňuje extrapolaci dat na základě trendové analýzy i do budoucna. Předpovídá tak např. okamžik, kdy bude (při stávajícím trendu) dočerpáno úložiště.
  • What-if scénáře umožňují simulaci dalšího vývoje a podporují optimalizaci úložišt.
  • Mobilní klient a mobilní aplikace na Apple AppStore
  • Krátká doba implementace základu
  • Multitenant – vhodné pro holdingové uspořádání organizace
  • Uživatelsky přívětivé rozhraní – vyzkoušejte si naše demo a dáte nám za pravdu…