TSP Solution Telco RCA – root cause analýza telekomunikačních sítí

Telco RCA je námi vyvinuté řešení, které přijímá alarmy o výpadcích telekomunikačních okruhů realizovaných pomocí různých technologií a na základě inventory dat provede analýzu těchto výpadků a určí primární příčiny (Root Cause) a závislosti alarmů na konkrétní primární příčině. Dále pak na základě dat o zákaznících určí pro každou primární příčinu zákaznické služby, které jsou tímto výpadkem postiženy. Toto zredukuje množství alarmů, kterým se musejí operátoři dohledového centra věnovat a také umožnuje informovat postižené zákazníky o výpadku jejich služby dříve, než to zjistí sami.

Podpora technologií

Pro sběr a prezentaci alarmů naše řešení využívá systému IBM Tivoli Netcool, který v dohledových centrech používá většina telekomunikačních operátorů ve světě. Tento systém podporuje sběr alarmů, ze všech běžně používaných Telco systému různých technologií, od DWDM, přes SDH, PDH, L2, rádia, až po 64k telefonní okruhy. V případě že by podpora některého systému nebyla k dispozici, jsme schopni v rámci implementace našeho řešení připravit vlastní sběr alarmů do systému.

Systém IBM Tivoli Netcool je součástí dodávaného řešení.

Inventory data

Inventory data, která naše řešení používá, jsou uložena v interní databázi. Import dat z inventory systému operátora je součástí implementace řešení. Data o zákaznících mohou být buď importována do interní databáze sytému nebo může být použito rozhraní, které nabízí CRM systém operátora.

Hierarchie okruhů a redundance

Telekomunikační okruh dodávaný jako služba zákazníkovi se skládá z částí realizovaných pomocí různých technologií, naopak některé části mohou být sdíleny více okruhy pro různé zákazníky. Tato hierarchie okruhů je popsána v inventory datech a na základě ní je prováděna analýza prvotních příčin i generování postižených zákaznických služeb.

Hierarchie okruhů

Některé telekomunikační okruhy využívají pro zvýšení spolehlivosti redundanci. Naše řešení umí zpravovat následující typy redundance:

  • main/protect path – požívaná převážně v SDH sítích
  • Main/protect path

  • subnework (full mash) – používaná v L2 a IP sítích
  • Subnetwork

  • redundance portů
  • Redundance portů

  • redundance telefonních prefixů a trunk group
  • Redundance trunk