Technická podpora

Spolupráce s našimi zákazníky nekončí úspěšným předáním funkčního řešení. Zákazníci využívají našich praxí nabytých zkušeností i nadále – ať už pro rozvoj systému, přizpůsobení dříve implementovaného systému novým podmínkám, integrací s dalšími systémy, a v neposlední řadě k zajištění servisní pohotovosti s definovanou dostupností servisního technika.

Servisní kontrakty mezi TSP DATA a našimi zákazníky se opírají o striktně definované podmínky a parametry úrovně služeb (SLA, Service Level Agreements). Díky organizaci našeho technického týmu jsme schopni poskytovat a řadě zákazníků také poskytujeme i nejpřísnější SLA, např. nepřetržitou pohotovost 7×24 s dobou odezvy do 4 hodin.

Spolehlivé servisní služby se opírají rovněž o profesionální help-desk systém, který využíváme. Servisní požadavky, které zákazníci zakládají, jsou tak jednoznačně popsány jak z hlediska doby založení a věcné stránky, tak z hlediska průběhu řešení až do uzavření požadavku. Help-desk systém je vedle evidence servisních požadavků pod SLA v některých případech rovněž využíván k evidenci čerpání zákazníkova kreditu (v člověko-hodinách) technické podpory či asistence, pokud si takový kredit zákazník objednal.

V některých případech je pro vyřešení problému nutná spolupráce našeho specialisty s pracovištěm technické podpory výrobce (tzv. 3-rd level support). Vyžádání této podpory je možné díky statutu TSP DATA jako autorizovaného partnera výrobce a jeho podmínkou je zákazníkem objednaná servisní podpora na příslušné období.

Naše technická podpora se však neomezuje pouze na zákazníky, kterým jsme v minulosti naše řešení dodali. Jsme připraveni poskytnout (a také již poskytujeme) technickou podporu na produkty a řešení z našeho produktového portfolia všem zákazníkům, kteří si podporu objednají, bez ohledu na to, jakým způsobem a kdy si zákazníci řešení pořídili.