Správa mobilních zařízení a sdílení dokumentů

Správa mobilních zařízení (Mobile Device Management – MDM) je především cestou ke zvýšení bezpečnosti mobilních dat formou vynucení bezpečnostních politik na koncových zařízeních a ochrany dat při ztrátě nebo krádeži zařízení.

Vedle toho dnes ale tyto produkty řeší správu a distribuci aplikací, monitoring provozního stavu a konfigurace zařízení a řadu dalších funkcí. Přečtěte si, jak náš partner, společnost Novell, integruje nyní produkty ZENworks Mobile Management a Filr tak, aby bylo možné zajistit bezpečné sdílení firemních dokumentů bez ohledu na zařízení a umístění uživatele.

Útvary IT jsou si dnes plně vědomy naléhavé potřeby řešit požadavky na mobilitu a flexibilitu sdíleného přístupu k souborům na straně jedné, a přirozený požadavek oddělení IT a bezpečnostních útvarů na bezpečnost takového přístupu na straně druhé. Řada výrobců dnes proklamuje nabízené řešení jako „bezpečný Dropbox“, „Dropbox pro komerční prostředí“ apod. Skutečně bezpečných a přitom uživatelsky přívětivých systémů však není na trhu mnoho. V čem spočívá jedinečnost řešení Novell Filr? Není to jediný parametr, nýbrž celá skupina funkčních charakteristik.

  • Přístup uživatelů k domovským adresářům. Filr poskytuje uživatelům přístup přímo k jejich souborové struktuře a domovským adresářům, a to z jakéhokoli zařízení (včetně mobilního) a z jakéhokoli místa. Uživatelé tak mohou pracovat v prostředí, které je jim důvěrně blízké, což zvyšuje jejich produktivitu.
  • Není třeba přesouvat soubory. Pro zpřístupnění souborů mobilním zařízením není třeba přesouvat či kopírovat soubory do speciálních, k tomu určených adresářů nebo speciálního hardwarového prvku. Uživatelé tak nemusí vytvářet další adresáře, ani není třeba alokovat další úložné prostory. Místo toho Filr jednoduše zajistí sdílení souborů přes adresářové struktury a zařízení.
  • Vždy stejný vzhled. Nejenže uživatelova souborová struktura vypadá v Novell Filr tak, jak ji uživatel zná, ale i Filr samotný je prezentován uživateli ve stejném vzhledu, bez ohledu na koncové zařízení, které uživatel používá – od desktopu přes tablet či smartphone.
  • Podpora běžných OS. Novell Filr spolupracuje s desktopy na MS Windows a Mac, jakož i s mobilními zařízeními s Apple iOS, Android, Windows Mobile či BlackBerry.
  • Efektivnější spolupráce a sdílení souborů. Pokud každý účastník schůzky nebo telekonference pracuje s odlišnou verzí souboru, k dohodě mezi nimi dojde asi obtížně. Novell Filr eliminuje problém verzování při e-mailovém sdílení souborů, protože všichni účastníci pracují nad stejnou verzí, do níž navíc mohou vkládat vlastní komentáře.
  • Snadné nasazení. Novell Filr je řešení poskytované jako virtuální appliance, což zjednodušuje a urychluje jeho nasazení IT útvarem. Uživatelé přitom mohou stáhnout klienty Filr nebo mobilní aplikace Filr během sekund.
  • Využití stávajících nástrojů ochrany dat. Vzhledem k tomu, že Novell Filr se připojuje k nativním domovským adresářům a sdíleným síťovým folderům uživatelů, není třeba vytvářet další zálohovací a bezpečnostní mechanismy. Existující mechanismy zajistí a ochrání i sdílené soubory.
  • Není potřeba nákupu dalšího datového úložiště. Pravda je, že využití cloudových služeb snímá z IT útvarů část nákladů na interní storage. Proč ale platit za storage v cloudu, když ji již máte ve vašem datacentru? S Novell Filr získáte mobilní přístup bez nárůstu poplatků za úložiště.
  • Rozšíření stávajících uživatelských přístupových práv. Novell Filr spolupracuje s Active Directory a rozšiřuje řízení stávajících uživatelských přístupových práv. Jakákoli práva (pro skupinu nebo uživatele), která řídí vaše adresáře a síťové foldery, budou je řídit i v případě přístupu z mobilního zařízení.
  • Řízení sdílení souborů. Vedle možností, které poskytuje v oblasti řízení přístupu souborový systém, popř. systém identity managementu, lze řídit přístup k adresářům a souborům a jejich sdílení (interní / externí) pomocí Novell Filr.