Dohledové systémy

Dodáváme, implementujeme a zajišťujeme technickou podporu dohledových systémů, pokrývajících celou škálu podnikových IT technologií: technická infrastruktura, systémové prvky, síťové služby interní i webové aplikace. Využíváme k tomu produktů renomovaných výrobců a našeho dlouholetého know-how v oblasti monitoringu a dohledů.

Našim zákazníkům poskytujeme sadu dohledových řešení, která pokryjí pokud možno celou oblast podnikové IT problematiky:

 • technická infrastruktura (servery, datová úložiště, síťové prvky, koncová zařízení, bezpečnostní prvky, mobilní nástroje),
 • systémové prvky (hypervisory, operační systémy, databáze)
 • IT síťové služby (TCP/IP, DHCP, DNS, …)
 • Aplikace (webové aplikace včetně mobilních verzí, internet banking, ERP systémy, CRM, redakční systémy, …)

Námi poskytovaná řešení se opírají jak o komerční SW produkty renomovaných zahraničních výrobců, prověřené řadou instalací nejen v ČR, ale po celém světě, tak i open-sourcové technologie.

TSP DATA svým zákazníkům poskytuje celou škálu různě výkonných a komplexních dohledových řešení, metodik a funkcionalit:

 • Business impact analysis (analýza vlivu událostí v síti na obchodní metriky společnosti)
 • Autodiscovery topologie (automatické mapování topologie sítě a prvků sítě)
 • Provisioning a configuration management (výstavba a konfigurace služby)
 • Application discovery and mapping (správa běhu aplikací, včetně virtuálního prostředí)
 • Fault management (správa chybových událostí)
 • Root-cause analysis (možnost určení primární příčiny incidentů)
 • Performance management (přehled o stavu výkonnostních metrik sítě)
 • Service level management SLM (přehled o zdraví služeb na úrovni konec-konec)

Implementace dohledových systémů je často spojena s potřebou integrace implementovaného řešení s okolními systémy – typicky s help desk / service desk, CRM, CMDB, portálem, popř. dalšími systémy. Naši specialisté mají zkušenosti se standardními integračními postupy, v případě nestandardních integračních postupů jsou ale schopni i případné konektory vlastními silami vyvinout.

Veškeré projekty pro naše zákazníky jsou pod kvalifikovaným projektovým řízením zkušených certifikovaných projektových manažérů. Součástí dodávky každého projektu je rovněž nabídka technické podpory, opírající se o služby help-desku TSP DATA (až do úrovně 7×24).