Podnikové systémy

Dodáváme, implementujeme a zajišťujeme technickou podporu dohledových systémů, pokrývajících celou škálu podnikových IT technologií: technická infrastruktura, systémové prvky, síťové služby interní i webové aplikace. Využíváme k tomu produktů renomovaných výrobců a našeho dlouholetého know-how v oblasti monitoringu a dohledů.

Našim zákazníkům poskytujeme sadu dohledových řešení, která pokryjí pokud možno celou oblast podnikové IT problematiky:

  • technická infrastruktura (servery, datová úložiště, síťové prvky, koncová zařízení, bezpečnostní prvky, mobilní nástroje),
  • systémové prvky (hypervisory, operační systémy, databáze)
  • IT síťové služby (TCP/IP, DHCP, DNS, …)
  • Aplikace (webové aplikace včetně mobilních verzí, internet banking, ERP systémy, CRM, redakční systémy,…)

Námi poskytovaná řešení se opírají o komerční SW produkty renomovaných zahraničních výrobců, prověřené řadou instalací nejen v ČR, ale po celém světě.

Dohled ICT infrastruktury je dnes v organizacích více či méně zajišťěn, zejména pomocí rozličných open-source nástrojů či dohledových a konfiguračních nástrojů poskytovaných výrobci jednotlivých technologií. TSP DATA svým zákazníkům poskytuje celou škálu různě výkonných a komplexních dohledových řešení:

  • Jednoduchý cenově dosupný nástroj pro správu virtuálnícho prostředí
  • Nástroje pro dohled (fault, performance) serverů a sítí středně velkého podniku
  • Nástroje pro správu koncových prvků (endpoint management), zahrnující patch management, deployment OS, endpoint security management, správu mobilních zařízení (mobile device management)

Mobile Device Management je specifický end-point management, zaměřený na správu mobilních zařízení s mobilními OS (smartphone, tablet), zejména z pohledu vynucení bezpečnostních politik, správu mobilních zařízení a mobilních aplikací. Námi poskytované řešení pokrývá všechny běžné mobilní platformy (Apple iOS, Android, MS Windows Phone, Blackberry RIM, Symbian,…) a umožňuje agentový i bez-agentový provoz.

End-to-End (E2E) monitoring aplikací je příkladem aktivního bezagentového monitoringu, které IT útvary využívají k získání objektivního pohledu na dostupnost a výkonnost aplikace očima koncového uživatele. „Roboti“, simulující reálné uživatele, rozmístění v reprezentativních bodech LAN nebo na Internetu, provádějí periodicky scripty, popisující činnost reálných uživatelů s aplikací. Informace o dobách odezvy aplikace je centrálně vyhodnocována a kritické situace jsou alertovány IT útvaru. Pro aplikace určené k mobilnímu přístupu jsme schopni poskytnout roboty simulující uživatele vybavené mobilním telefonem.
Veškeré projekty pro naše zákazníky jsou pod kvalifikovaným projektovým řízením zkušených certifikovaných project managerů. Součástí dodávky každého projektu je rovněž nabídka technické podpory, opírající se o služby help-desku TSP DATA (až do úrovně 7×24).