Outsourcing IT služeb

Zabezpečíme pro Vás řadu činností v oblasti péče o informační technologie a jejich uživatele neméně stejně kvalitně, jako to děláte dosud, ale výrazně levněji. Principem je sdílení našich profesionálních kapacit a využití zkušeností z řady organizací a projektů. Soustřeďte se výlučně na předmět vašeho podnikání a přitom zajistěte vaší informatice profesionální úroveň!

Nenávratně minuly doby, kdy se vedení organizace spokojilo s tím, že IT útvar nějak“ zajistil opravu. Požadavky na IT útvar jsou dnes výrazně vyšší – společnost často definuje rozhraní, na němž sleduje dostupnost poskytovaných služeb a plnění nastavených SLA, kontroluje náklady na provoz IT útvaru a jeho efektivitu. Často se pak ukazuje, že outsourcing IT oddělení je jednou z cest, jak snížit náklady na provoz informačních technologií, aniž by se snížil kvalita těchto služeb.

Pokud se spolehnete na naše outsourcingové služby, získáte:

 • Péči zkušených profesionálů pro vaše technologie
 • Úsporu provozních nákladů
 • Jasně definovanou úroveň služeb (servisní kontrakt včetně penalizace za nedodržení)
 • Zdarma poradenství v otázkách rozvoje informačních technologií

Které oblasti uvažujete řešit outsourcingem? Efektivita outsourcingu se v jednotlivých oblastech může lišit, proto Vám nabízíme přehled oblastí a je na vás, které z nich svěříte naší péči:

Outsourcing správy serverů a koncových zařízení

 • instalace a konfigurace OS
 • nastavení uživatelských a síťových práv
 • virtualizace serverů

Monitoring a dohledy

 • fault a performance serverů, stanic, síťových prvků
 • performance síťových služeb
 • doba odezvy aplikací
 • monitoring bezpečnostních událostí

Správa sítí LAN a WAN

 • konfigurace aktivních prvků sítě – routery, switche, firewally, IPS/IDS, access pointy WiFi,…
 • řešení síťových událostí a problémů
 • návrhy koncepce rozvoje sítě
 • komunikace s operátory a ISP
 • síťová bezpečnost

Podpora uživatelů

 • 1-st level support pro uživatele koncových zařízení
 • Konzultace, školení a odborný rozvoj uživatelů