Standardy ISO


Certifikát ISO 9001

ISO 9001:2015

Norma ISO 9001 definuje systém řízení jakosti v organizacích. Systém zasahuje do všech struktur společnosti a garantuje kvalitu prací v celém obchodním cyklu: marketingových a obchodních aktivit, prodeje, realizace, fakturace i servisní činnosti. Zavedení interních procesů podle této normy významným způsobem pomáhá kvalitě produkce a služeb společnosti, ale i zjednodušuje a zprůhledňuje procesy stávajícím i nově nastoupivším zaměstnancům.Certifikát ISO 14001

ISO 14001:2015

Norma ISO 14001 identifikuje environmentální aspekty, činnosti, které mají dopad na životní prostředí, jejich řízení, monitorování a neustálé zlepšování. Norma je zaměřena na management životního prostředí a je určena pro aplikaci v řízení jakékoliv organizace, bez ohledu na její obchodní zaměření, velikost a umístění. Cílem standardu je snížit znečištění a ničení životního prostředí činností organizací. Získání certifikace je podmíněno přísnými externími audity, které kontrolují z environmentálních hledisek jak interní procesy společnosti, tak i rozhraní společnosti na další právní subjekty.Certifikát ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001:2013

Norma ISO/IEC 27001 definuje postupy, jak nastavit v organizaci systém řízení bezpečnosti informací. Podstatou systému řízení informací je dokumentovaný systém řízení a správy informačních aktiv s cílem eliminovat jejich možnou ztrátu nebo poškození tím, že jsou určena aktiva, která se mají chránit, jsou zvolena a řízena možná rizika bezpečnosti informací, jsou zavedena opatření s požadovanou úrovní záruk a ta jsou kontrolována.Certifikát ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000-1:2018

Norma ISO/IEC 20000 je celosvětovým standardem v oblasti řízení ICT služeb. Certifikace potvrzuje, že interní procesy držitele jsou v souladu s nejlepšími praktikami řízení ICT služeb a je tak pro jeho zákazníka jednoznačnou garancí kvality. Norma Managementu služeb informačních technologií (ISO/IEC 20000) vychází z britské normy BS 15000 a je sladěna s procesním přístupem stanoveným britským vládním úřadem pro obchod (OGC) v „best practises“ ITIL (IT Infrastructure Library). Do poskytování IT služeb zavádí principy procesního řízení, definování, měření a vyhodnocování kvality služeb zákazníkům a jejich neustálé zlepšování.Certifikát ISO 37001

ISO 37001:2016

Norma ISO 37001 byla vytvořena v reakci na rostoucí potřebu, aby organizace přijaly proaktivní opatření na prevenci úplatkářství a korupce. Norma je navržena tak, aby pomohla organizacím identifikovat korupci a podporovat protikorupční kulturu stanovením požadavků pro úspěšnou implementaci systému řízení proti korupci (ABMS).Certifikát ISO 21500

ISO 21500:2012

Norma ISO 21500 poskytuje návody a high level koncepce a procesy, které jsou považovány za důležité v projektovém řízení a které jsou důležité pro výkonnost projektů a mají na ni dopad.