Systémy pro TELCO

Dodáváme, implementujeme a zajišťujeme technickou podporu telekomunikačních systémů provozní podpory („Operational Support Systems“), které jsou nezbytnou součástí výbavy všech významných telco operátorů a velkých ISP. Naše know-how zahrnuje fault a performance management systémy, provisioning systémy a řadu dalších.

Dnešní telekomunikační operátoři, GSM operátoři a významní poskytovatelé Internetu, chtějí-li být úspěšní a držet krok s konkurencí v úrovni poskytování telekomunikačních a návazných služeb, se již dnes bez kvalitních řešení, označovaných souhrně jako „Operational Support Systems“ (OSS), neobejdou. Dnešní zákazník (ať už fyzická osoba nebo podnik), při výběru operátora posuzuje řadu kvalitativních parametrů, mezi něž nepochybně patří:

 • Rychlost a flexibilita při zřizování požadované telekomunikační služby
 • Proaktivní informovanost o plánovaných i neplánovaných výlukách služby
 • Rychlost a flexibilita při zajišťování zákazníkem vyžádaných změn služby
 • Úroveň dodržování sjednaných parametrů služby a SLA
 • Zákaznická dostupnost a úroveň SLA reportů, možnost on-line přístupu
 • Účtování služby podle skutečně docílené úrovně služby

Splnění a udržování těchto parametrů výrazně napomáhají dohledové nástroje telekomunikační sítě, poskytující zejména tyto metody, funkcionality a řešení:

 • Konfigurační databáze CMDB
 • Autodiscovery topologie (automatické mapování topologfie sítě a prvků sítě)
 • Provisioning a configuration management (výstavba a konfigurace telco služby)
 • Application discovery and mapping (správa běhu aplikací, včetně virtuálního prostředí)
 • Fault management (správa chybových událostí)
 • Root-cause analysis (možnost určení primární příčiny incidentů)
 • Performance management (přehled o stavu výkonnostních metrik sítě)
 • Service level management SLM (přehled o zdraví služeb na úrovni konec-konec)
 • Business impact analysis (analýza vlivu událostí v síti na obchodní metriky společnosti)

Společnost TSP DATA dodává a implementuje dohledové systémy, poskytující výše uvedená řešení, a zajišťuje jejich případnou integraci s dalšími zákazníkovými systémy (Service desk, CRM,…). Spolupracuje v této oblasti s našimi nejvýznačnějšími telekomunikačními operátory, jimž rovněž poskytuje permanentní technickou podporu (až po úroveň 7×24).

Veškeré projekty pro naše zákazníky jsou pod kvalifikovaným projektovým řízením zkušených certifikovaných project managerů.

Dodávané a implementované systémy zahrnují high-end telekomunikační OSS řešení předních světových výrobců. Naši techniční specialisté – systémové architekti, disponují mnohaletými zkušenostmi z implementace OSS systémů u významných zákazníků v České republice, ale i z více než 10 nadnárodních projektů u velkých zahraničních společností v sektoru telco, finance a utility.