Dohledové služby

Organizacím, které sledují progresivní trendy využívání software aplikace v podobě sdílené služby (SaaS), nabízíme některá naše řešení rovněž touto formou. Proč byste měli investovat do hardware který časem zastará, do SW licence, kterou musíte občas spravovat a upgradovat, do zajištění dostupnosti a bezpečnosti aplikační platformy?

Je řada důvodů, proč organizace v některých případech preferují dodávku služby před nákupem softwarové licence a instalací software:

  • Organizace není zatížena provozováním HW platformy
  • Organizace šetří IT specialisty pro zajištění provozu
  • Uživatelé mají vždy přístup k nejnovější verzi svých aplikací
  • Data jsou uložena v zabezpečeném prostředí
  • O data a běh aplikace pečuje permanentně technická podpora poskytovatele
  • Webové rozhraní poskytuje přístup z libovolného místa na Internetu
  • Za službu se platí jen po dobu, kdy je používána, lze v průběhu ukončit
Řešení, která poskytujeme jako SaaS službu
Mobile Device Management

Služba poskytuje specifický end-point management, zaměřený na správu mobilních zařízení s mobilními OS (smartphone, tablet), zejména z pohledu vynucení bezpečnostních politik, správu mobilních zařízení a mobilních aplikací. Námi poskytované řešení pokrývá všechny běžné mobilní platformy (Apple iOS, Android, MS Windows Phone, Blackberry RIM, Symbian,…) a umožňuje agentový i bez-agentový provoz. Webové rozhraní poskytuje administrátorům možnosti konfigurace i reportingu, uživatelé pak mohou využívat uživatelský self-administration portál. Službu účtujeme formou měsíčního předplatného, podle počtu spravovaných zařízení. Vedle této služby nabízíme mobile device management i jako licencovaný produkt.

Monitoring síťových služeb Gardado

Jedná se o službu s distribuovanou architekturou, umožňující monitorovat a měřit dostupnost a performance metriky řady síťových služeb, jako je DHCP, DNS, TCP/IP, ping,… Na rozdíl od řady komerčně nabízených služeb, které monitorují dostupnost těchto služeb zvenku (= monitorovací agent je na Internetu), a tedy nejsou schopny monitorovat služby z Internetu nedostupné, Gardado umožňuje měřit i z vnitřní LAN sítě organizace.

End-to-End (E2E) monitoring mobilních webových aplikací

Služba je příkladem aktivního bezagentového monitoringu, který organizace využívají k získání objektivního pohledu na dostupnost a výkonnost aplikace očima koncového uživatele. „Roboti“ poskytovatele (TSP DATA), simulující reálného uživatele vybaveného smartphonem nebo tabletem, komunikují s mobilní verzí webové aplikace přes Internet, čímž eliminují turbulentní příjmové podmínky GSM signálu. Roboti provádějí periodicky scripty, popisující činnost reálných uživatelů s aplikací. Informace o dobách odezvy aplikace je centrálně vyhodnocována a je dostupná organizaci přes webové rozhraní. Kritické situace jsou alertovány IT útvaru.