Cloudové služby

Vnímáme, jak společnosti v rámci dynamicky měnícího se zákaznického prostředí potřebují zrychlit inovace svých produktů, zkrátit dobu potřebnou k dodání produktu na trh a tím tak zvýšit svou konkurenceschopnost. Tradiční IT prostředí a infrastruktura bohužel ve značné míře neposkytuje dostatečnou požadovanou flexibilitu a ani možnosti pro naplňování těchto potřeb, což vede k adopci cloudových služeb.

Našim zákazníkům poskytujeme široké spektrum konzultací, assessmentů a služeb tak, aby adopce nových služeb a provoz cloudu bylo provozně a finančně efektivní, přinášela očekávané obchodní přínosy a v neposlední řadě vše bezpečně.

Správa cloudu

Spravujeme našim zákazníkům cloudovou infrastrukturu, vyřešíme monitoring cloudové infrastruktury, správu událostí, incidentů, problémů, změn, konfigurací, přístupů a dostupnosti/DR. Součástí služeb je reporting a zpráva o provozu. Pomáháme nasazovat nové služby a optimalizovat celé prostředí tak, aby bylo nákladově efektivní, a zároveň spolehlivé a robustní. Vše v režimu až do úrovně 24×7.

Migrace a rozvojové projekty

Ať již naši zákazníci s cloudem začínají, nebo ho plánují využívat více či komplexněji, jsme schopní díky zkušenosti a expertíze našich technických inženýrů a solution architektů společnostem pomoci od počáteční myšlenky, přes analýzu stavu, návrhu vhodného typu řešení v kontextu business zadání, přípravy migračního scénáře/infrastruktury, samotné migrace a provozu/automatizace.

Bezpečnost a governance

Tak jako ve standartním on-premise prostředí existují politiky, standardy a bezpečnostní zásady, cloudové prostředí by toto mělo reflektovat také. Jedná se o iterativní proces, s kterým našim zákazníkům pomáháme. Od stanovení si vhodné metodiky, výběru nástrojů, porozumění výstupům, doporučení dalších kroků včetně implementace vybraných opatření, politik, standardů, bezpečnostních procesů.